วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

34. วิธีสอนแบบนิเทศ (Supervised Plan)

34. วิธีสอนแบบนิเทศ (Supervised Plan)
          เป็นวิธีสอนที่ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการปฏิบัติการเรียนรู้ที่ละขั้นตอนทั้งที่เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ตามลำพัง โดยมีครูคอยช่วยเหลือ การสอนแบบนิเทศเน้นย้ำให้นักเรียนเข้าใจเทคนิควิธีการเรียนให้เกิดผลดี โดยสามารถทำได้สองแบบ คือ
            1. นักเรียนเรียนรู้เป็นรายบุคคล
            2. นักเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น