วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

33. วิธีสอนแบบวินเนทก้า (The Winnetka Plan)

33. วิธีสอนแบบวินเนทก้า (The Winnetka Plan)
          เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามอัตราความเร็วที่ต่างกัน นักเรียนคนใดมีความพร้อมก็สามารถเรียนบทเรียนต่อไปโดยไม่ต้องรอเพื่อน ส่วนนักเรียนที่ยังไม่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ต่อไปก็สามารถเรียนซ้ำในบทเรียนเดิม จนกว่าจะพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น