วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

11. การค้นหารูปแบบ (Pattern Seeking)

11. การค้นหารูปแบบ (Pattern  Seeking)
แนวคิด
                เป็นการสังเกต  และบันทึกปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  หรือทำการสำรวจตรวจสอบ  โดยที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรได้  แล้วคิดหารูปแบบจากข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การค้นหารูปแบบประกอบด้วย
1. การจำแนกประเภทและการระบุชื่อ
2. การสำรวจและค้นหา
3.  การพัฒนาระบบ
4.  การสร้างแบบจำลองเพื่อการสำรวจตรวจสอบ
ประโยชน์
                การค้นหารูปแบบ (Pattern  Seeking) เพื่อฝึกนักเรียนให้สามารถสร้างรูปแบบ  และสร้างความรู้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น