วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

26. วิธีสอนแบบประสาทสัมผัส ( Method of Sense Realism)

26. วิธีสอนแบบประสาทสัมผัส ( Method of Sense Realism)
  • เป็นวิธีสอนที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส John Amos Comenius ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบนี้ว่า การสอนทุกอย่างต้องใช้ประสาทสัมผัสเป็นสื่อ และการใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ทาง จะทำให้นักเรียนเกิดความจำและเข้าใจ เช่น การใช้รูปภาพซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น