วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

29. วิธีสอนแบบกิจกรรม (Self-Activity Method)

29. วิธีสอนแบบกิจกรรม (Self-Activity Method)
     เป็นวิธีที่ครูสอนเน้นวัสดุรูปลักษณ์ต่างๆ ได้แก่ รูปทรงกลม ทรงกระบอก และลูกบาศก์ มาให้
นักเรียนเล่นโดยอิสระ  ครูควรใช้โอกาสในการสอนแบบนี้ปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมและเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น